-8°C śnieg

Będzie szerzej i bezpieczniej

Aktualności, Będzie szerzej bezpieczniej - zdjęcie, fotografia

Ogłoszono przetarg na rozbudowę ponad 7-kilometrowego odcinka drogi krajowej 74 pomiędzy Frampolem i Gorajcem. To kontynuacja przebudowy tej drogi na odcinku od Janowa Lubelskiego do przejścia granicznego w Zosinie.

Przypomnijmy, że w poprzednich latach powstały obwodnice Frampola i Hrubieszowa i przebudowano odcinki Zamość - Sitaniec oraz Miączyn – Horyszów. - Wyłoniony w przetargu wykonawca w ramach inwestycji gruntownie przebuduje istniejącą trasę do parametrów drogi klasy GP wzmacniając jej nośność do 115 kN/oś. Poszerzona do 7 metrów jezdnia zyska umocnione pobocza, a krzyżujące się z DK74 drogi publiczne i wewnętrzne zostaną również przebudowane. Powstaną drogi zbiorcze do obsługi ruchu lokalnego, bezpieczeństwo użytkowników trasy wspomagać będą bariery ochronne i oświetlenie drogowe. Poprawione zostanie odwodnienie drogi - opisuje Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W najbliższych latach przebudowane zostaną kolejne odcinki DK74. Przygotowywana jest dokumentacja techniczna na rozbudowę odcinka Jarosławiec – Miączyn (dł. 4,2 km) a także Gorajec - Szczebrzeszyn (dł. 17 km wraz z korektą przebiegu drogi przez Gorajec).

W minionym roku Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził do realizacji kolejne odcinki o łącznej długości prawie 75 km. To pozwoli na ogłoszenie w 2018 r. przetargów na dokumentację dla korekt przebiegu przez Szczebrzeszyn (4 km) i Janów Lubelski (8,9 km), modernizacji Janów Lubelski – Frampol (11,8 km) oraz  Zamość – Miączyn (7,3 km). W następnym roku ogłoszone zostaną przetargi na dokumentację przebudowy trzech odcinków DK74: Horyszów – Hrubieszów (dł. 18,8 km), Klemensów – Zamość (dł. 14,8 km) i Hrubieszów – Zosin (9 km).

Będzie szerzej i bezpieczniej komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na gazetabilgoraj.pl