- Reklama -

- Reklama -

Ankieterzy zapukają do naszych mieszkań

- Reklama -

Główny Urząd Statystyczny chce zgromadzić informacje dotyczące krajowych i zagranicznych wyjazdów Polaków.  Badanie dotyczyć będzie czwartego kwartału ubiegłego roku. Na podstawie wyników GUS otrzyma kompleksową wiedzę o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych czy poziomie wydatków związanych z podróżami.

Wywiad ankietowy zostanie przeprowadzony przez ankietera statystycznego, posiadającego legitymację wydaną przez Urząd Statystyczny w Lublinie. W przypadku wątpliwości tożsamość ankietera można potwierdzić, kontaktując się z pracownikami Urzędu Statystycznego. Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

toyota Yaris

Wykaz osób do kontaktu dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/#Tozsamoscankietera, a podstawowe informacje na temat badań ankietowych dostępne są pod adresem: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/Kontakt.htm.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.