Z albumu starych fotografii

Nieistniejący już tzw. dom tatarski przy obecnej ul. 3 Maja.
Jest to widok tzw. domu tatarskiego z ul. 3 Maja. Obecnie nie istnieje, a stał pomiędzy obecnymi ulicami ks. Samoleja i Marszałka Piłsudskiego, po lewej stronie patrząc od skwerku, bliżej ul. ks. Samoleja.

Źródło:

Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

 

Comments (0)
Add Comment