Strażacy dostaną więcej

Radni gminy Goraj zatwierdzili nowe stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Druhowie otrzymają więcej za szkolenia i udział w akcjach.

Ekwiwalent pieniężny wypłacany przez samorządy strażakom z OSP to rekompensata za brak wynagrodzenia, które strażak ochotnik mógłby uzyskać w tym czasie, wykonując swoją pracę zawodową.

Zatwierdzona została wysokość wynagrodzeń dla strażaków OSP z terenu gminy Goraj. Za każdą godzinę szkolenia pożarniczego uczestniczący w niej strażak otrzyma 6 zł ekwiwalentu. Udział w akcjach ratowniczych jest płatny 15 zł za każdą godzinę.

 

Comments (0)
Add Comment