Przejście potrzebne, ale nie w tym roku

Na ulicy Lubelskiej potrzebne jest przejście dla pieszych zlokalizowane w sąsiedztwie cmentarza lapidarium. Powód? Przechodni często łamią przepisy, ponieważ najbliższe przejście znajduje się w odległości kilkuset metrów od newralgicznego miejsca.

Interpelację w tej sprawie zgłosiła radna Rady Miasta Biłgoraj Irena Polak. Stwierdziła, że dochodzą do niej sygnały od odwiedzających cmentarz dotyczące konieczności wykonania przejścia. To zlokalizowane obok ul. Bagiennej znajduje się w odległości około 100 m i stwarza problem szczególnie dla osób starszych.

 Jak się okazuje, przejście jest potrzebne. Jednak nie ma możliwości wykonania go w tym roku. – Przejście zostało ujęte w dokumentacji projektowej zawierającej m.in. projekt stałej organizacji ruchu dla całej ulicy Lubelskiej łącznie z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nadstawną. W bieżącym roku inwestycja nie jest zaplanowana, jednak przedmiotowe przejście zostanie urządzone poprzez wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego zgodnego z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu – twierdzi Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju, który jest zarządcą drogi.

 

Comments (2)
Add Comment
  • Czytaj ze zrozumieniem odpowiedź na interpelację

    jednak przedmiotowe przejście zostanie urządzone poprzez wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego zgodnego z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu

  • Longin

    Szanowny „zarządco drogi” może poczekaj do tragicznego wypadku w tym miejscu. Bę.dzie podkładka