Pokoleniowy Dzień Kobiet. Projekt edukacyjny w szkole

W Szkole Podstawowej w Majdanie Starym jest realizowany projekt "Różnorodność nas uskrzydla!" Fundacji Pomocy Dzieciom "Krzyk". W ramach działań uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariatu zorganizowali Pokoleniowy Dzień Kobiet.

Pokoleniowy Dzień Kobiet to pierwsze przedsięwzięcie zorganizowane w ramach projektu „Różnorodność nas uskrzydla!” w Szkole Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym. Podstawowym zadaniem projektu jest poszerzenie wiedzy o różnorodności kulturowej, a także kształtowanie postawy tolerancji i przeciwdziałanie dyskryminacji.

„Różnorodność nas uskrzydla!” to projekt, dzięki któremu młodzież szkolna poznaje wartość różnorodności i odmienności kulturowej. Uczniowie mają okazję kształtować w sobie postawę tolerancji i szacunku wobec innych kultur. Uczą się rozpoznawać wokół siebie przejawy dyskryminacji, będą świadomie i aktywnie im się przeciwstawiać. Uczestnicy projektu będą także rozwijać postawę obywatelską poprzez upamiętnienie postaci ważnych dla lokalnej społeczności, które zasłużyły się dla odzyskania przez Polskę niepodległości.

Projekt składa się z szeregu wielorakich działań, realizowanych w ciągu całego roku szkolnego. Grupy młodzieżowe pod kierunkiem swoich nauczycieli podejmują zadania na terenie szkoły, a także w środowisku lokalnym. Młodzi ludzie wykorzystują do tego własną inwencję twórczą i indywidualne zdolności.

„Różnorodność nas uskrzydla!” jest projektem przygotowanym przez Fundację Pomocy Dzieciom „Krzyk” w Biłgoraju. Partnerem formalnym w realizacji tego projektu jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Biłgoraju. Jest to zadanie publiczne dofinansowane z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Operatorem programu jest Narodowy Instytut Wolności i Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Comments (0)
Add Comment