Ministranci z Biłgoraja najlepsi w naszej diecezji

16 marca odbył się konkurs zorganizowany przez Duszpasterstwo LSO Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu oraz Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu.

W sobotę 16 marca w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu odbył się finał IV Konkursu Wiedzy Liturgicznej dla Liturgicznej Służby Ołtarza naszej diecezji.

Konkurs miał na celu wzbudzenie zainteresowania tematyką liturgiczną; poszerzenie wiedzy liturgicznej wśród LSO; wyłonienie najzdolniejszych członków LSO.

Zagadnienia dostosowane do kategorii wiekowych dotyczyły naczyń liturgicznych, szat liturgicznych, ksiąg liturgicznych, budowy i wyposażenia kościoła, historii liturgii, roku liturgicznego, sakramentu pokuty i pojednania, historii życia patronów ministrantów, historii Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, aktualnych wydarzeń z życia Kościoła. Sakrament pokuty i pojednania był tematem przewodnim konkursu.

W tegorocznych zmaganiach swoją wiedzę sprawdzało 57 młodych osób. W kategorii ministrant, czyli uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej I miejsce zajął Franciszek Gnyp, na II miejscu uplasował się Wiktor Banach. W kategorii lektor młodszy, czyli uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum I miejsce zajął Maciej Bukarewicz. Wszyscy chłopcy należą do Liturgicznej Służby Ołtarza w parafii św. Jana Pawła II w Biłgoraju. Opiekunem jest ks. Krystian Bordzań.

 

Comments (1)
Add Comment
  • Paweł

    Super, że są tacy chłopcy. Nie wstydzą się swojej wiary i są ministrantami i lektorami.