Miliony na infrastrukturę

Wspólny projekt dwóch samorządów – polskiego i ukraińskiego – właśnie otrzymał dofinansowanie. Umowa z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, potwierdzająca przyznanie dotacji sięgającej 2 milionów 267 tysięcy euro, została już podpisana. Pieniądze będą pochodzić z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Teraz obydwa samorządy mogą ogłosić przetargi na wykonanie robót. Najpierw jednak będzie podpisana umowa partnerska.
Gmina Księżpol przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Stare Króle, Markowicze, Gliny i osiedlu Cegielnia Markowicze. Będzie także rozbudowa oczyszczalni ścieków w Księżpolu i budowa kolektora sanitarnego pod rzeką Tanew. Samorząd przeznaczy na to około 1 miliona 800 tysięcy euro. Reszta unijnej dotacji trafi na Ukrainę. Miasto Czerwonogród także chce ją przeznaczyć na modernizację oczyszczalni ścieków. Realizacja wspólnego projektu ma być rozłożona na dwa lata.

Comments (0)
Add Comment