Kornik atakuje

Na owada narażone są szczególnie lasy sosnowe. Właściciele lasów muszą obserwować swoje drzewa, a w razie niepokojących objawów szybko reagować.

Po czym można go poznać? Należy zwracać uwagę na zmianę zabarwienia igliwia na szare, żółte do czerwonego, obejmujące początkowo część, a następnie całą koronę drzewa.

W przypadku stwierdzenia przez właścicieli lasu wystąpienia grup lub kęp drzew z oznakami zasiedlenia bądź drzew zamierających należy zawiadomić leśniczego prowadzącego nadzór nad lasami niepaństwowymi na danym terenie bądź wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Właściciel lasu musi również usunąć zasiedlone drzewa oraz wywieźć bądź spalić pozostałości po ściętych drzewach. Ważne jest również usuwanie złomów i wywrotów oraz drzew uszkodzonych, np. przez pożar, czy regularne usuwanie wydzielającego się posuszu.

Należy usuwać nie tylko drzewa z wyraźnymi objawami zasiedlenia przez kornika ostrozębnego, ale także drzewa z oznakami osłabienia przebarwienia koron (szarzejący odcień igliwia, korona staje się ruda, a korowina nad żerowiskiem pęka i odstaje).

Wyszukiwać i usuwać drzew zasiedlonych należy również w najbliższych odległościach od zlokalizowanych ognisk. W ponad 80% przypadków nastąpiło stwierdzenie nowego ogniska w promieniu 500 m od pierwotnego ogniska.

 

Comments (1)
Add Comment
  • picie

    Pismak mógł podać numer telefonu do kogo zgłaszać