Brak chętnych na kotły na biomasę

Samorząd miasta Biłgoraj otrzymał dofinansowanie na projekt wymiany kotłów centralnego ogrzewania na kotły na biomasę. Niestety, mieszkańcy, którzy wcześniej deklarowali swój udział w projekcie, wycofują się.

Burmistrz Miasta Biłgoraj informuje, że istnieje jeszcze możliwość uzyskania dofinansowania do instalacji kotła na biomasę w ramach realizacji projektu pn. „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę w Biłgoraju”. Udział finansowy mieszkańca to tylko 15% całkowitych kosztów instalacji kotła na biomasę o mocy 20 kW i wynosi 3534,43 zł.

Osoby chętne do udziału w projekcie, proszone są o zgłaszanie się do Referatu Planowania i Realizacji Inwestycji przy ul. Kościuszki 13, pokój nr 24 w godzinach 7.30 – 15.30 (wtorki 8.00 – 16.00).

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

Comments (1)
Add Comment
  • Ja

    Nie opłaca sie , kto mądry ten wie