„Aktywnie i wirtualnie po Ziemi Biłgorajskiej”

Trwa realizacja projektu „Aktywnie i wirtualnie po Ziemi Biłgorajskiej”. W ramach inwestycji powstanie ponad dwa kilometry nowych ścieżek rowerowych.

Inwestycję realizuje gmina Biłgoraj w partnerstwie z samorządem powiatu biłgorajskiego. W ramach zadania powstają trasy rowerowe w miejscowości Korytków Duży o długości 2,2 km przy istniejącej drodze powiatowej. Dodatkowo wykonane będzie oznakowanie pionowe szlaku rowerowego. Zakupione zostaną urządzenia wykorzystujące technologię  rozszerzonej rzeczywistości. Dla turystów będą przygotowane audioprzewodniki. Nastąpi montaż monitoringu wizyjnego i systemu przepływu ludności oraz uruchomiony zostanie serwis  informatyczny. Inwestycja z pewnością przyczyni się do rozwoju coraz popularniejszej turystki rowerowej.

Wartość projektu to blisko 3 mln zł. Dofinansowanie wynosi ponad 2 mln zł.

Celem  projektu jest zwiększenie  atrakcyjności turystycznej gminy Biłgoraj poprzez wykorzystanie potencjału walorów środowiska przyrodniczego. Po zrealizowaniu tej inwestycji w miejscowości Korytków Duży powstanie ponad 2 kilometry ścieżki rowerowej oraz zostanie oznaczonych przeszło 95 km ścieżek na terenie całej gminy.

Projekt realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.3 Turystyka przyrodnicza.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.