- Reklama -

Akredytacja dla dziewięciu najlepszych w Polsce

Narodowa Agencja programu Erasmus+ od dwóch lat prowadzi nabór wniosków o „Kartę jakości mobilności” w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2016-2020 w ramach programu Erasmus+. W tym roku Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu dołączył do dziewięciu szkół w Polsce, które posiadają taką kartę. Organizacje, które ją uzyskają, mogą od 2017 roku wnioskować w uproszczony sposób o środki w ramach „Akcji 1. Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe” programu Erasmus+.

Jednym z warunków uzyskania Karty jest posiadanie doświadczenia w realizacji projektów mobilności dobrej jakości i spełnienie kryterium minimalnej liczby zrealizowanych projektów mobilności w sektorze VET, zgodnie z zaproszeniem do składania wniosków. Karta ważna będzie do końca programu Erasmus+. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić szkoła, aby móc ubiegać się o akredytację, nakładają obowiązek zrealizowania przynajmniej trzech projektów dobrze ocenionych przez Narodową Agencję w Warszawie oraz wykorzystania zaplanowanych budżetów minimum w 90%.

- Reklama -

Od 2011 roku ZSDiOŚ z sukcesami aplikuje najpierw w ramach programu Leonardo da Vinci, a obecnie programu Erasmus+ i każdego roku otrzymuje dofinansowanie organizacji staży w Niemczech i Hiszpanii. W sumie zrealizowano już pięć projektów w kolejnych latach, a obecnie realizowany jest szósty. Na ten cel szkoła pozyskała środki o wartości przeszło 425 000 euro. W mobilnościach uczestniczyło dotychczas 127 uczniów, a w roku obecnym dołączy do tego grona kolejnych 40 uczniów. Tak znaczne środki finansowe i duża ilość mobilności oraz uzyskanie „Karty jakości” sprawiły, iż szkoła jest niewątpliwie liderem w zakresie organizacji zagranicznych staży zawodowych w regionie. Przez uczestnictwo w mobilnościach młodzież ma możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, doskonalenia języka niemieckiego i angielskiego, a także otrzymania dokumentu Europass Mobilność. Ponadto zwiększa swoje szanse na zatrudnienie w kraju i za granicą.

ZSDiOŚ planuje w przyszłym roku rozszerzyć grupę partnerską o partnera z Anglii, aby w mobilnościach zawodowych wzięli również udział nauczyciele przedmiotów zawodowych. Są to główne założenia dokumentu Strategia Umiędzynarodowiania Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiegow Zwierzyńcu”, którego opracowanie jest niezbędne na etapie wnioskowania o kartę jakości. Jako potwierdzenie uzyskania akredytacji szkoła otrzymała dyplom Karty jakości oraz prawo do posługiwania się logo VET MOBILITY CHARTER. Z pewnością projekty będą realizowane na coraz wyższym poziomie, co pozwoli uczniom zdobywać jak najlepsze wykształcenie zawodowe, a w konsekwencji miejsca pracy na polskim i zagranicznym rynku pracy.

 

ZSDiOŚ

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.