Usługi krawieckie

- Reklama -

Absolutorium i pobory wójta

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Obsza radni zajmowali się nie tylko sprawami związanymi z funkcjonowaniem gminy. Jednym z punktów obrad było ustalenie wynagrodzenia wójta oraz udzielenie mu absolutorium.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Obsza, która odbyła się w piątek (29 czerwca), radni głosowali nad uchwałą o udzielenie absolutorium wójtowi. Poprzedziło je przedstawienie sprawozdania finansowego za ubiegły rok i sprawozdania wójta gminy. Odczytano także uchwałę regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi.

Ze sprawozdania wynikało, że wydatki majątkowe w ubiegłym roku wyniosły 1 mln 850 tys. zł. Na powyższą kwotę składały się wydatki w ramach zadań inwestycyjnych. Największymi inwestycjami były: zakup samochodu gaśniczego marki MAN na potrzeby jednostki OSP w Obszy w ramach realizacji projektu „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych” – 725 500,00 zł (wkład gminy 292 080,00 zł) i przebudowa drogi powiatowej nr 2954L Obsza – Zamch – 821 610,76 zł, (wydatek w formie pomocy dla Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, udział gminy Obsza stanowi 25 proc. kosztów kwalifikowanych).

- Reklama -

W ubiegłym roku gmina opracowała także dokumentację dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice – etap IV” za 61 500,00 zł, przeprowadziła wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej za 5691,00 zł. Kolejne 64 749,94 zł kosztowała modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zamch. Koszt budowy serwerowni w budynku Urzędu Gminy wyniósł 30 096,68 zł, a zakup samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Obsza 17 958,00 zł. Dużym wydatkiem był także remont budynku Szkoły Podstawowej w Zamchu. Koszt wyniósł 79 999,59 zł. Zmodernizowane zostało pokrycie dachowe budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Obszy za 41 202,10 zł.

Radni w głosowaniu zatwierdzili sprawozdania i jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi gminy. Zgodni byli także podczas głosowania nad inną uchwałą, dotyczącą obniżenia wynagrodzenia wójta. Zmiany te spowodowane były wejściem w życie nowych przepisów, które regulują wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i starostów. Po zmianach wójt Andrzej Placek będzie zarabiał 120 zł mniej. Do tej pory jego wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 5600 zł, dodatek funkcyjny – 1500 zł, dodatek specjalny – 1420 zł, dodatek za wysługę lat – 1120 zł. Po zmianach będzie to odpowiednio: 4700 zł, 1900 zł, 1980 zł i 940 zł. Łącznie pobory wójta wyniosą 9 520 zł.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.