- Reklama -

Absolutorium dla burmistrza Stróża

 Podczas majowego spotkania samorządowców w Tarnogrodzie radni zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie ws. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 oraz pozytywnej opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej ws. udzielenia absolutorium. Radni dostali sprawozdanie finansowe urzędu gminy, roczne opisowe sprawozdanie burmistrza za rok wcześniejszy, sprawozdania poszczególnych jednostek, mieli również wgląd w stan mienia komunalnego.  

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie rocznego sprawozdania finansowego burmistrza Tarnogrodu za 2015 rok przedstawił Piotr Marczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnogrodzie. Przypomnijmy, jak przedstawiał się budżet Tarnogrodu w ubiegłym roku. Zgodnie z informacjami podanymi przez radnego Mariana Dołomisiewicza, przewodniczącego komisji rewizyjnej, przyjęty 28 stycznia 2015 roku budżet przewidywał realizację dochodów w kwocie ponad 25 mln zł, po uwzględnieniu zmian dochody wykonano w kwocie 24,8 mln zł, co stanowi 98,86% planu. – Dochody bieżące wykonano w kwocie 21 mln zł, co stanowi 100,12% planu. Natomiast plan wydatków wynosił 24,4 mln zł, a po zmianach 24,6 mln zł. Wydatki na koniec 2015 roku zrealizowano w kwocie 23,8 mln zł, co stanowi 96,47% planu podawał radny. 

- Reklama -

Zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z planem, który wynosił niespełna 6 mln zł, co stanowi ok. 24% wydatków ogółem. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżka budżetową w wysokości ponad 1 mln zł. Gmina zrealizowała przychody w kwocie 1,5 mln zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 900 tys. zł. Rozchody budżetu dotyczące spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 2,1 mln zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmalało w stosunku do 2014 roku o 1,2 mln i wyniosło na koniec 2015 roku 5,9 mln zł. Wydatki funduszu sołeckiego zrealizowano w kwocie 117 tys. zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły w podatku rolnym 124 tys. zł, a w podatku od nieruchomości 1 mln zł. Według opinii komisji rewizyjnej, realizacja inwestycji w gminie przebiegała zgodnie z planem, a pozyskane środki zostały dobrze wydatkowane. Dlatego też radni ocenili pracę burmistrza pozytywnie. Odczytano również opinię komisji gospodarczej, rolnictwa, ochrony środowiska oraz komisji społecznej, które jednogłośnie poparły wykonanie budżetu.

Podczas głosowania 15 radnych jednogłośnie udzieliło burmistrzowi Stróżowi absolutorium.  – Serdecznie dziękuję za udzielone absolutorium. Jeśli chodzi o budżet i wykonanie budżetu, to burmistrz jest wykonawcą, a rada kształtuje, zatwierdza, ale to jest efekt wspólnej pracy. Budżet naszego miasta i całej gminy oscyluje w kwocie 24 mln zł. Było 9 uchwał rady, które zmieniały ten budżet, 18 zarządzeń – mówił Eugeniusz Stróż, który wspomniał, że rada ma wpływ na podatki i opłaty lokalne, które musi „mierzyć i ważyć”, a to nie zawsze spotyka się z akceptacją mieszkańców. – Myślę, że robimy to w trosce o dochody gminy, jednocześnie rozumiemy sytuację rolnictwa, koniunkturę rynku i w sposób racjonalny i wyważony staramy się ustalać te stawki tak, żeby nadmiernie nie obciążać naszych mieszkańców. Widzimy równocześnie konieczność rozwoju gminy – dodawał. – Działamy jawnie w granicach uchwalonego prawa, cały czas zmniejszamy zadłużenie i maksymalnie wydajemy środki na inwestycje. Uważam, że 24% ogółu wydatków na inwestycje to dobry wynik. Wiemy, że przed nami stoją oczekiwania społeczne, którym wspólnie chcemy sprostać. Jeszcze raz dziękuję za udzielne absolutorium i współpracę w 2015 roku – podsumowywał miniony rok burmistrz. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.