- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

A może założyć firmę w Biłgoraju? Dają kasę

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór formularzy rekrutacyjnych na dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Łącznie można otrzymać aż 56 650 zł bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej na założenie i prowadzenie własnego biznesu.

- Reklama -

Kto może się ubiegać o wsparcie?

  1. Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego pozostające bez pracy, w tym bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy i bierne zawodowo.
  2. Imigranci; reemigranci; osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny; osoby pracujące (max. 10% Uczestników Projektu) osoby tzw. ubogie pracujące, na umowach krótkoterminowych, cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Uczestnikami projektu nie mogą być m.in.:

  • osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
  • osoby, które zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub o KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

Ile osób uzyska wsparcie?

Dotacje przeznaczone są dla 58 osób Uczestników Projektu

- Reklama -

Jakiej wysokości można uzyskać wsparcie?

Kwota bezzwrotnego wsparcia na rozpoczęcie działalności wynosi 23 050,00 PLN. Oraz kwota wsparcia pomostowego (również bezzwrotnego) na prowadzenie działalności wynosi łącznie 33 600,00 PLN netto i wypłacana jest miesięcznych transzach po 2800,00 PLN przez okres 12 m-cy.

Gdzie i kiedy można składać formularze?

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 29.06.2022 r. do 18.07.2022 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej i/lub elektronicznej. Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu: ul. Kościuszki 65; 23-400 Biłgoraj w godz. 8.00-16.00.

Więcej informacji oraz Regulamin rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie www.barr.org.pl

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.