90-lecie OSP w Tokarach i 74 rocznica bombardowania Tokar

6 maja 2018 r. odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 90 – lecia OSP i 74 rocznicy bombardowania Tokar. Rozpoczęły się od złożenia przez Komendanta Gminnego OSP Leszka Wojtasia uroczystego  raportu o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Raport przyjął Prezes Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Biłgoraju brygadier Mieczysław Skura.

Po złożeniu raportu nastąpiło uroczyste podniesienie flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W tym czasie orkiestra dęta odegrała hymn państwowy.

Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski serdecznie powitał przybyłych na uroczystości gości: duchownych, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Olszówkę, przedstawicieli władz wojewódzkich i powiatowych, w tym także Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, Dowódcę 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu mjr Wojciecha Bryknera, przedstawicieli środowisk kombatanckich, Prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy Batalionów Chłopskich Władysława Rokickiego, który w tym roku skończy 101 lat, radnych i sołtysów gminy Turobin, kierowników jednostek organizacyjnych, jednostki OSP z terenu gminy Turobin, Zarząd OSP z Chrzanowa i z Otroczy oraz wszystkich, którzy przybyli do Tokar, by wspólnie świętować piękny jubileusz jednostki OSP oraz dać wyraz pamięci o wydarzeniach z maja 1944 r. Po powitaniu Pana Wójta rozpoczęła się Msza Św., którą celebrowali: ksiądz Adam Puścizna, ksiądz Dziekan Władysław Trubicki i ksiądz Paweł Zdybel. Homilię wygłosił ksiądz kanonik Eugeniusz Ziajko. W homilii ksiądz kanonik odniósł się do ofiarnej służby druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy zawsze spieszą z pomocą, ratują ludzkie życie i mienie, chronią ale też mają czynny wkład w prace społeczne i zwłaszcza dawniej, w życie kulturalne lokalnych społeczności. Łączą pracę zawodową, obowiązki gospodarskie ze służbą kościołowi i ludziom. Jubileusz 90 – lecia jest najlepszym dowodem na to, ze tradycja OSP jest wciąż żywa a wyznawane wartości są uniwersalne i cenione w każdym czasie i w każdym ustroju. Ksiądz przywołał też pamięć wydarzeń z maja 1944 r. opierając się na zapiskach swojego ojca i ustnym przekazie mieszkańców wsi Tokary. Przywołał pamięć ofiar bombardowania i innych ofiar II wojny światowej, którzy zginęli w walce, za karę, że odważyli się chronić słabszych od siebie i prześladowanych, zamordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych, zaginionych. Wojna zebrała krwawe żniwo ale też wyzwalała w ludziach najlepsze instynkty i cechy: bohaterstwo, ofiarność, bezinteresowną pomoc. Trzydniowe naloty zrównały wieś Tokary z ziemią. Ci, którym udało się uciec i schronić w okolicznych lasach, zastali po powrocie ruiny i zgliszcza. A jednak zostali i tym zwyciężyli hitlerowskiego oprawcę, odbudowali domy, obsiali pola i mimo braku przychylności władz dali sobie radę. Pamięć wydarzeń z 1944 r. jest nadal żywa, tak jak pamięć tych, którzy mieli ogromny wkład w odbudowanie wsi i jej rozwój.

Po nabożeństwie druh Józef Zdybel odczytał historię jednostki OSP w Tokarach, po czym nastąpił długo wyczekiwany moment nagrodzenia strażaków z Tokar za ich ofiarną służbę.

Złotym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono druhów: Jacka Białka i Józefa Czerpaka.

Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Barbara Dubiel, Andrzej Hawryło, Izabela Mróz, Adam Stanicki, Jarosław Stanicki, Marcin Styk, Piotr Wieleba i Marcin Wlizło.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP nadało odznaki „Strażak Wzorowy”. Otrzymali je: Daniel Dycha, Paweł Fijałkowski, Kamil Gawron, Mariusz Satowski, Andrzej Zając.

Wójt Gminy Turobin wręczył także statuetkę jubileuszową z okazji 90 rocznicy utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach.

Nie wszyscy zaproszeni goście mogli uczestniczyć w uroczystości ale złożyli wyrazy szacunku i gratulacje pięknego jubileuszu poprzez przysłanie listów gratulacyjnych.

Kolejnym elementem uroczystości były przemówienia okolicznościowe. W imieniu Wojewody Lubelskiego, Andrzej Kozina odczytał list z serdecznymi podziękowaniami za 90 lat służby Bogu i ludziom oraz życzeniami dalszych pięknych jubileuszy. Następnie głos zabrali: Starosta powiatu biłgorajskiego Kazimierz Paterak, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Zdzisław Podkański, Z – ca Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju st. Bryg. Mirosław Bury, Piotr Olszówka, Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski. Miłym zaskoczeniem było wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy Batalionów Chłopskich Władysława Rokickiego, który jako uczestnik kampanii wrześniowej przypomniał o straceńczej odwadze młodych z jego pokolenia, o ruchach wojsk, stoczonych potyczkach, przypomniał ofiary II wojny światowej. Podobnie jak przedmówcy w ciepłych słowach podziękował druhom za stanie na straży pokoju i bezpieczeństwa i życzył im wytrwałości w dalszej pracy dla wspólnego dobra.

Jednostka OSP w Tokarach może poszczycić się zakupem samochodu pożarniczego. Jego poświęcenia dokonał ksiądz Dziekan Władysław Trubicki.

W dowód pamięci i szacunku dla tych, którzy zginęli podczas bombardowania, przybyli na uroczystość goście złożyli okolicznościowe wieńce przy pomniku, postawionym w 40 – tą rocznice bombardowania przez społeczeństwo Tokar i koło ZBOWiD w Turobinie. Kwiaty złożyli: Wojewoda Lubelski, reprezentowany przez Andrzeja Kozinę, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Zdzisław Podkański, Wójt Gminy Turobin, Rada Gminy Turobin, Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Lublinie,Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Lublinie oddział Turobin.

Po złożeniu wieńców głos zabrał Prezes OSP w Tokarach, druh Marian Pizoń, który bardzo serdecznie podziękował wszystkim za przybycie i za pomoc w organizacji uroczystości.

Zwieńczeniem spotkania była prezentacja Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Tadeusza Zieleniewskiego. Grupa budziła duże zainteresowanie. Zaprezentowała pokaz musztry pieszej i konnej. Dla młodszych i dzieci było to wielką atrakcją i lekcją historii, gdyż Panowie prezentowali pełne umundurowanie i wyposażenie takie jak żołnierze Wojska polskiego we wrześniu 1939 r. Prezentacja koni zachwycająca, ale plac zbyt mały, by można było poznać ich rzeczywiste możliwości. Grupa w znacznej części była zmotoryzowana. Uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć pojazdy pochodzące z II wojny światowej (sprawne). Starsi widzowie patrzyli na pokaz ze wzruszeniem. Równie dużym zainteresowaniem cieszył się występ wokalny grupy, która zaprezentowała, nieco mniej znane piosenki żołnierskie z okresu II wojny światowej.

Po występie nastąpiło przegrupowanie jednostek i wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do remizy OSP na poczęstunek – pyszną, wojskową grochówkę.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.