- Reklama -

70-lecie Przedszkola w Tarnogrodzie

Miejskie Przedszkole w Tarnogrodzie istnieje od 1946 roku. Początkowo mieściło się w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej. Pierwszą wychowawczynią była wykwalifikowana nauczycielka Maria Święcicka. Od 1948 roku przedszkole zostało przeniesione tymczasowo do lokalu przy ul. Partyzantów, gdzie mieścił się posterunek Milicji Obywatelskiej. Wówczas placówką kierowała Jadwiga Grasza. W roku szkolnym 1949/50 przedszkole znowu zmieniło lokalizację i zostało przeniesione do prywatnego budynku, którego właścicielką była Katarzyna Pudełkiewicz. Mieściło się ono przy ul. Luchowskiej – obecnie ul. 1 Maja. Grupę starszą prowadziła Jadwiga Grasza, która nadal pełniła funkcję kierownika placówki. Grupę młodszą  prowadziła Maria Kinajluk. W 1954 roku przedszkole przeniesiono do budynku znajdującego się po przeciwnej stronie kościoła parafialnego. Od tego czasu instytucją kolejno kierowały: Alicja Piwowarczyk, Krystyna Szymanik, Alicja Pudełko oraz Czesława Kaproń.

  Trudne warunki lokalowe i duża liczba dzieci uczęszczających do przedszkola sprawiły, że z inicjatywy władz gminy i społecznego komitetu budowy rozpoczęto prace przy budowie nowego budynku. Dnia 30 października 1991 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanej placówki przy ul. Kościelnej. Jednak w 1996 roku przedszkole zostało przeniesione do Szkoły Podstawowej przy ul. 1 Maja. W tym czasie placówką kolejno zarządzały: Czesława Kaproń, Elżbieta Kyc, Krystyna Szymanik, Elżbieta Wancisiewicz oraz Maria Serek. 

- Reklama -

Od 2015 roku funkcję dyrektora Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie pełni Iwona Kamieniec. Przedszkole do dnia dzisiejszego funkcjonuje w tym miejscu. Od samego początku jego istnienia kładziono nacisk na zabawę i edukację dzieci. Dlatego od wielu lat cyklicznie organizowane są różne spotkania, konkursy i  przeglądy. Od  marca 1998 r. dzięki Janowi Piłatowi i Urzędowi Miasta i Gminy Tarnogród dzieci mogą cieszyć się sprzętem w sali ruchowej. – Na przełomie kilkudziesięciu lat istnienia Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie wiele się zmieniło, ale absolwenci kończący je są dobrze wychowani i przygotowani do podjęcia nauki w szkole – podsumowywała minione 70 lat przedszkola Iwona Kamieniec, która podkreślała także, jak w życiu każdego człowieka edukacyjny etap przedszkolny jest ważny dla jego charakteru i przyszłości. – 70 lat funkcjonowania przedszkola w Tarnogrodzie to czas, który już skłania do refleksji podsumowań, a także do zadumy nad przebytą drogą. Jak zmieniało się nasze przedszkole? Jak jesteśmy postrzegani w środowisku? Jakich mamy absolwentów? Przez cały ten czas przedszkole starało się być stałe w pewnych aspektach – mówiła dyrektorka, wspominając też o współpracy z rodzicami. – Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, można powiedzieć, że historyczny, ponieważ był długo wyczekiwany zarówno przez społeczność naszego przedszkola, a także środowisko lokalne naszego miasta. Przenosi nas w czasy naszego dzieciństwa i młodości, kiedy wszystko wydawało się piękne, proste, bezproblemowe – dodawała. 

Następnie na scenie zaprezentowały się wszystkie tarnogrodzkie przedszkolaki. Każda z pięciu grup przedstawiła krótki popis swoich talentów. Tego dnia nie zabrakło tańców, śpiewu i pięknych wierszyków. Widownia z zapartych tchem śledziła poczynania małych artystów, którym nie szczędziła głośnych braw. 

Jubileusz wraz ze społecznością przedszkola świętowali rodzice oraz byli pracownicy placówki, a także zaproszeni goście. Byli obecni m.in. przedstawiciele poseł Agaty Borowiec, Lubelskiego Kuratorium Oświaty, władz samorządowych Tarnogrodu, przedstawiciele jednostek oświatowych i jednostek gminnych. W kierunku społeczności przedszkola popłynęły ciepłe słowa, życzenia, a także prezenty. Burmistrz Eugeniusz Stróż na ręce dyrektor przedszkola przekazał talon na zakup komputera, rzutnika multimedialnego oraz radioodtwarzacza. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.