- Reklama -

- Reklama -

Pomoc od Urzędu Miasta

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego na zaspokojenie potrzeb bytowych w związku z wystąpieniem podtopień w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Biłgoraja.

- Reklama -

 

Celem tej formy pomocy jest udzielenie pomocy bezpośrednio po zdarzeniu i zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, w szczególności takich jak:

– wykonanie remontów i napraw w mieszkaniu (malowanie i osuszanie pomieszczeń, tynkowanie, wymiana podłóg),

– zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego, sprzętu AGD.

– Pomoc może być przeznaczona dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych  w oparciu o posiadane środki własne – informuje Anna Dziadosz, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju.

Pomoc w formie zasiłku celowego udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej. Po otrzymaniu pomocy osoby powinny przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie wydatków, zgodnie z zakresem przyznanej pomocy. W przypadku, gdy osoba uprawniona nie rozliczy poniesionych wydatków (np. nie przedstawi rachunków lub faktur) albo przeznaczy pomoc na wydatki niezgodne z celem, na jaki została ona udzielona, zwrot środków z tytułu udzielonej pomocy następuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

- Reklama -

Zasiłki celowe przyznawane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej i nie mogą być utożsamiane z odszkodowaniami za utracone lub uszkodzone mienie.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w formie zasiłku celowego proszone są o składanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Biłgoraju pisemnych wniosków, kontakt emailowy lub kontakt telefoniczny w godzinach pracy Ośrodka od 7.30 do 15.30.

Ze względu na terminowość realizacji zadania i możliwość ubiegania się o środki z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych (w przypadku zaistnienia kryterium masowości zjawiska) prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju w terminie do 30 czerwca 2021 r.

Dane do kontaktu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju
ul. T. Kościuszki 13
23-400 Biłgoraj

Tel.: 84 686 23 58, 84 686 56 95, 84 686 20 17

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.