Michałek Żak

- Reklama -

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o. o. informuje

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Tarnogrodzie informuje, że dobiegają końca prace związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków
w miejscowości Tarnogród”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w Lublinie na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4. Gospodarka wodno-ściekowa.

Jest to kluczowa dla miasta inwestycja mająca na celu poprawę jakości środowiska naturalnego. Zakres prac obejmował rozbudowę i modernizację oczyszczalni poprzez zwiększenie jej przepustowości, budowę reaktora z ruchomym złożem biologicznym, dobudowę zbiornika retencyjnego, modernizację wyposażenia oraz procesu technologicznego, poprawę skuteczności oczyszczania i efektywności energetycznej obiektu jak również instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 10 kWp. służących produkcji energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków.

- Reklama -

W ramach projektu powstanie również portal internetowy, za pośrednictwem którego użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line (w tym odczyty liczników, pobieranie opłat, stan rozliczeń, dostępność dotychczasowych i nowych usług itp.).

Projekt realizowany jest w latach 2019-2020.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.