- Reklama -

- Reklama -

494 mln zł na OZE i szkoły zawodowe

29 marca br. władze województwa ogłoszą dwa konkursy, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO 2014-2020).

· Wsparcie wykorzystania OZE

· Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

Nabór projektów rozpocznie się po 30 dniach od ogłoszenia konkursów. Wnioski o dotację będzie przyjmował Urząd Marszałkowski, wyłącznie w wersji elektronicznej, przez min. 30 dni.

W tym roku Zarząd Województwa planuje ogłosić łącznie 32 konkursy z RPO 2014-2020.

Gorąca woda i prąd ze słońca, biomasy, wody i wiatru

O dofinansowanie na projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii mogą starać się:

· samorządy lokalne i związki samorządów

· spółki, w których większościowe udziały posiadają samorządy

· uczelnie, ZOZy

· Kościoły i związki wyznaniowe

Budżet konkursu wynosi niemal 430 mln zł. Będzie można wykorzystać je, m.in. na:

· montaż przydomowych instalacji solarnych/fotowoltaicznych

· budowę farm fotowoltaicznych

· budowę/modernizację instalacji wykorzystujących biomasę, biogaz, siłę wiatru i wody do produkcji energii cieplnej i elektrycznej

· budowę/modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenie nowych jednostek wytwórczych energii z OZE

· budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne z OZE

- Reklama -

Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego pokryje max. 85% kosztów projektu.

Lubelskie gminy chętnie sięgają po dotację na OZE

W poprzedniej edycji Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski podpisał 71 umów o dofinansowanie inwestycji wykorzystujących eko energię. Szczególną popularnością cieszyły się instalacje kolektorów słonecznych, wykorzystujące energię słoneczną do podgrzania wody.

Wspólnie z gminą Jastków przystąpiliśmy do projektu solarnego. Dzięki unijnemu wkładowi zamontowaliśmy ponad 800 kolektorów słonecznych oraz 50 pieców na biomasę. Zainteresowanie kolektorami słonecznymi nie maleje. Wiemy, że chciałoby mieć je u siebie ponad 1500 kolejnych mieszkańców naszej gminy – mówi Mirosław Żydek, wójt Gminy Konopnica.

Na popularność solarów wpływają warunki klimatyczne województwa lubelskiego. Na Lubelszczyźnie notuje się najwięcej dni słonecznych w roku. Ich atrakcyjność zależy też od korzystnego finansowania. Dzięki dotacji mieszkańcy pokrywają tylko część kosztów. Średnio od 1,5 do 2,5 tys. zł.

Do 2020 roku, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani do osiągnięcia 15% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii. Wspierając tego typu inwestycje przyłączamy się do realizacji tego celu. Dodatkowo nasze gminy stają się bardziej ekologiczne i dbają o środowisko naturalne – podkreśla Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

Nowe warsztaty i narzędzia dla uczniów szkół zawodowych

Z dofinansowania skorzystają również szkoły zawodowe. Pozyskane środki mogą przeznaczyć na:

· rozbudowę/przebudowę (w uzasadnionych przypadkach także budowę) pracowni/warsztatów kształcenia praktycznego

· zakup wyposażenia pracowni i warsztatów

Dzięki wsparciu poprawią się warunki do nauki dla uczniów szkół zawodowych. Priorytetowo traktowane będą projekty zakładające współpracę z pracodawcami. Pracownie powinny, jak najlepiej przygotować młodzież do pracy w zawodzie, dlatego zaplecze lokalowe i narzędzia kupione z projektów muszą odpowiadać standardom miejsca pracy w konkretnym zawodzie. Ponadto nowa infrastruktura i wyposażenie powinny być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wnioski o unijne granty mogą składać, m.in.:

· samorządy lokalne i związki samorządów

· organizacje pozarządowe

· Ochotnicze Hufce Pracy

· Kościoły i związki wyznaniowe

Do dyspozycji jest blisko 64 mln zł. Dotacja wynosi max. 85% kosztów projektu.

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.