Moto Tech

- Reklama -

11 listopada w  Goraju

11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości – to święto wszystkich polaków, dzień, w którym łączymy się by dzielić się radością i dumą z ogromnego sukcesu sprzed 100 lat, staliśmy się niepodległym państwem. To okazja, żeby podziękować za to Bogu!

W przeddzień uroczystości 11 listopada w  Goraju po raz pierwszy organizowane było Ognisko Patriotyzmu przy którym spotkali się mieszkańcy. Uroczystość organizowali strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Goraju. Podczas wspólnego śpiewu najpiękniejszych pieśni patriotycznych, przy żarze prawdziwego ognia rozpaliły się  serca miłością do Ojczyzny.

Oficjalna część obchodów Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęła się w niedzielne przedpołudnie 11 listopada 2018 roku uroczystą defiladą pod pomnik na rynku w Goraju w której uczestniczyły władze gminne,  mieszkańcy, delegacje strażaków ze sztandarami, dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół w Goraju, młodzież szkolna oraz koła gospodyń wiejskich i stowarzyszeń. Tam złożono wieńce w hołdzie naszym lokalnym bohaterom. W tej szczególnie podniosłej uroczystości wzięło udział rekordowo dużo osób, co jeszcze bardziej podniosło rangę obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości.

Następnie została odprawiona msza święta w intencji ojczyzny, którą koncelebrowali ks. Tadeusz Bastrzyk i ks. Wojciech Iwanicki. W homilii ks. Wojciech zachęcał do modlitwy o przemianę polskich serc, wyraził nadzieję, że podejmowane przez Polaków wysiłki nie pójdą na marne i że tęsknota za wolną Ojczyzną, od pokoleń wpisała się w nasze serca. We Mszy św. wzięły udział władze gminne na czele z Wójtem – Panem Antonim Łukasikiem, przewodniczącym Rady Gminy – Stanisławem Kapicą, samorządowcy, przedstawiciele  organizacji i stowarzyszeń działających w Goraju, środowiska szkolne i kulturalne. Licznie zaprezentowały się poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pięknie ubrane w stroje ludowe panie z kół gospodyń i stowarzyszeń zarówno z terenu gminy Goraj, jak też Parafii Goraj. Uroczystości w kościele uświetniła Orkiestra Dęta oraz chór Parafialny  „NOSTER” , który zaprezentował pieśni patriotycznie.

- Reklama -

Po Mszy św. dalsza część uroczystości odbyła się w Zespole Szkół w Goraju. Rozpoczęto ją ciepłym poczęstunkiem, następnie rozpoczęła się uroczysta akademia, odśpiewano hymn, nie zabrakło uroczystych przemówień i  wystąpień. Wójt Antoni Łukasik w swoim wystąpieniu przedstawił rys historyczny administracji w Gminie Goraj, przypomniał o naszych lokalnych bohaterach którzy przez swoją działalności społeczną mieli wpływ na zmiany i rozwój naszej gminy. Na koniec swojego wystąpienia  Wójt  przytoczył słowa naszego wielkiego rodaka – świętego Jana Pawła II skierowane do nas w liście z okazji 25 rocznicy pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny:

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”.

Ojczyzna – to wielki zbiorowy obowiązek, jednocześnie stwierdzający, że współczesny patriotyzm polega nie tylko na kultywowaniu pamięci bohaterskich przodków czy pamiętaniu o kolejnych rocznicach z historii Polski, ale przede wszystkim na byciu dobrym człowiekiem i obywatelem. Bycie patriotą to również życie w zgodzie z takimi wartościami, jak: dobro, prawda, honor, uczciwość, czy sprawiedliwość.

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości skłania nas do refleksji nad patriotyzmem. Uroczystości te łączą Polaków mieszkających w kraju i na uchodźctwie.

Ducha patriotyzmu Polaków podtrzymują solidne korzenie.

Foto i tekst: UG Goraj


 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.