- Reklama -

- Reklama -

100 tysięcy dla organizacji

100 tysięcy dla organizacji

Co roku w gminach realizowany jest Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ujmuje się w nim zadania z zakresu oświaty, upowszechniania kultury, sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

W kwietniu bieżącego roku radni gminy zapoznali się i zatwierdzili sprawozdanie z wykonania programu za ubiegły rok. Wynika z niego, że samorząd wsparł osiem organizacji. Ogólna kwota przyznana na wspieranie zadań wyniosła 100 tys. zł, z czego organizacje wykorzystały 97 896 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Dynamika” Lipiny Dolne otrzymał 13 tys. zł. Główną dziedziną jego działalności jest piłka siatkowa. UKS zorganizował zawody, imprezy sportowo-rekreacyjne, turnieje i igrzyska młodzieżowe. Młodzież dwa razy w tygodniu brała udział w treningach, a seniorzy brali udział w Biłgorajskiej Lidze Piłki Siatkowej. W ciągu roku uczestniczyła łącznie w 18 wydarzeniach sportowych.

KS HUK Lipiny otrzymał dotację w wysokości 23 tys. zł. Klub sportowy skupia trzydziestu zawodników i prowadzi sekcję piłki nożnej. Sekcja seniorów rozegrała dziesięć meczów o Mistrzostwo Zamojskiej Ligi Piłki Nożnej klasy „B” i zajęła I miejsce. Drużyna brała udział także w innych turniejach, zajmując czołowe miejsca.

- Reklama -

LZS „Wrzos” Szyszków otrzymał 27 tys. zł. Klub zapewnia dzieciom i młodzieży dostęp do systematycznych zajęć sportowych piłki nożnej. W okresie sprawozdawczym rozegrano 16 meczów, w których uczestniczyło 30 zawodników.

Uczniowski Klub Sportowy „Ares” miał do rozdysponowania 8 tys. zł. Klub był współorganizatorem turnieju sołectw, ponadto zorganizował turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy i mityng lekkoatletyczny.

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Dolina” otrzymało 7500 zł dotacji. Zorganizowano warsztaty rękodzieła artystycznego i wycieczkę do Łańcuta, w której udział wzięli mieszkańcy wsi Lipiny Dolne. Był także festyn pod nazwą „Lipcowe Święto Malin”.

Stowarzyszenie Wspierania Tradycji i Kultury „Przedmieście” gospodarowało dotacją w wysokości 9 tys. zł. Prowadziło świetlicę dla mieszkańców w różnym wieku, organizowało wyjazdy i udział w gminnych imprezach. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szyszków otrzymało 5500 zł. Zorganizowało Dzień Kobiet, warsztaty kulinarne, rajd rowerowy i wieczór andrzejkowy. Natomiast Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu koło terenowe w Biłgoraju otrzymało 6 tys. zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolno-rehabilitacyjnych.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.