320 tys. zł na drogę

 
W połowie maja wójt gminy Goraj Antoni Łukasik i skarbnik Dorota Hawryło podpisali umowę z wojewodą lubelskim na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109165 L w miejscowościach Wólka Abramowska i Bononia” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych jest państwowym funduszem celowym. Oznacza to, że jego środki mogą być wydawane tylko na ściśle określone cele. Takimi celami są: zadania gminne i powiatowe polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg należących do jednostek samorządu terytorialnego.

Gmina Goraj złożyła wniosek jeszcze w ubiegłym roku. Pod koniec listopada 2018 r. wojewoda lubelski ogłosił ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie, na której na 27. miejscu znalazła się gmina Goraj. 7 lutego br. gmina Goraj ogłosiła postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. 27 lutego bieżącego roku nastąpiło otwarcie ofert, z których najkorzystniejszą złożyła firma PRDM Sp. z o.o. z Tomaszowa Lubelskiego. Natomiast 16 kwietnia br. została podpisana umowa o roboty budowlane na kwotę ponad 567 tys. zł. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ponad 500 mb. od Bononii do drogi wojewódzkiej nr 835.

Dodatkowo zostanie wykonany chodnik po lewej stronie jezdni oraz przepusty i zjazdy utwardzone kruszywem po prawej stronie jezdni. Ponadto planuje się przebudowę przepustu pod jezdnią oraz wzmocnienie muru oporowego. Powstanie ciąg dla pieszych o długości łącznej około 2 km, od Rynku 600-lecia w Goraju do drogi wojewódzkiej 835.

Firma rozpoczęła już roboty na drodze – wykonano pierwszą nawierzchnię asfaltową na całym odcinku drogi. Kolejnym etapem będzie wykonanie robót brukarskich oraz zjazdów indywidualnych.

Pozyskane dofinansowanie wynosi 50% wartości robót budowlanych, tj. według umowy, ponad 320 tysięcy złotych, natomiast faktycznie po przeprowadzeniu przetargu kwota ta wyniesie niecałe 300 tysięcy złotych.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.