Sponsorzy konkursu walentynkowego

300 złotych na dobry start!

"Dobry Start" to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, bez względu na dochód rodziny. Wnioski można będzie składać już od 1 lipca.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem roku szklonego dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej, dotychczasowego gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowego ośrodka socjoterapii, specjalnego ośrodka szklono-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego), do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenia do ukończenia 24. roku życia.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuję na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówka” w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Od 1 lipca 2018 r. wnioski będą przyjmowane drogą elektroniczną, od 1 sierpnia 2018 r. papierowe – drogą tradycyjną. Aby otrzymać świadczenie na rozpoczynający się rok szkolny 2018/2019 wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r. we właściwym urzędzie. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu świadczenie „Dobry Start” rodziny otrzymają do 30 września 2018 r.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach  ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia  nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. Natomiast wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada 2018 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

- Reklama -

1 komentarz
  1. Xxx mówi

    A dziecko w zerowe to nie uczeń. Nie potrzebuje książek i przyborów. Opłat za edukację i inne? Te przepisy są tak głupie że szkoda gadać. Z tego co wiadomo zerowka jest obowiązkowa to i dla tych dzieci powinny być pieniądze. Chore

Odpowiedz na 1 |
Anuluj odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.