- Reklama -

- Reklama -

300 złotych na dobry start!

"Dobry Start" to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, bez względu na dochód rodziny. Wnioski można będzie składać już od 1 lipca.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem roku szklonego dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej, dotychczasowego gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowego ośrodka socjoterapii, specjalnego ośrodka szklono-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego), do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenia do ukończenia 24. roku życia.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuję na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówka” w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

- Reklama -

Od 1 lipca 2018 r. wnioski będą przyjmowane drogą elektroniczną, od 1 sierpnia 2018 r. papierowe – drogą tradycyjną. Aby otrzymać świadczenie na rozpoczynający się rok szkolny 2018/2019 wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r. we właściwym urzędzie. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu świadczenie „Dobry Start” rodziny otrzymają do 30 września 2018 r.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach  ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia  nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. Natomiast wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada 2018 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

- Reklama -

1 komentarz
  1. Xxx mówi

    A dziecko w zerowe to nie uczeń. Nie potrzebuje książek i przyborów. Opłat za edukację i inne? Te przepisy są tak głupie że szkoda gadać. Z tego co wiadomo zerowka jest obowiązkowa to i dla tych dzieci powinny być pieniądze. Chore

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.