- Reklama -

- Reklama -

25 lat Automobilklubu Biłgorajskiego – cz. I

Władze samorządowe reprezentowali: Janusz Rosłan, burmistrz miasta Biłgoraj, Jarosław Lipiec, etatowy członek Zarządu Starostwa Powiatowego, reprezentujący starostę Mariana Tokarskiego, Wojciech Dziduch, zastępca wójta gminy Biłgoraj, reprezentujący wójta gminy Biłgoraj Wiesława Różyńskiego. Obecni byli także działacze PZM i osoby współpracujące z klubem: Zbigniew Woźny, honorowy prezes Automobilklubu Biłgorajskiego, Mirosław Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Biłgorajski, Ryszard Łuczyn, prezes Organizacji Powiatowej Ligi Obrony Kraju oraz Tadeusz Tujaka, założyciel Klubu, były wiceprezes i honorowy członek klubu, Stefan Oleszczak, honorowy członek klubu oraz Artur Łysikowski i Izydor Waga (założyciele klubu), Wiesław Krawczykowski, Andrzej Masicz, Wojciech Nowak, Janusz Ostrowski, Antoni Sulowski, Jerzy Skakuj, Zbigniew Pińczyński, Edward Sadowy, Andrzej Surmacz, Krzysztof Bury, Tadeusz Pisarczyk i Marek Spustek (wiceprezesi AB) i inni.

 

Z historii Klubu

W końcu 1989 r. powołano komitet założycielski PZMot w składzie: Jan Żabiński, Izydor Waga, Zbigniew Woźny, Janusz Tuzinek, Ryszard Korniak, Zbigniew Kot, Artur Łysikowski, Tadeusz Gronzio, Janusz Borowiński, Maria Artecka. Grono tych działaczy do 30 listopada 1989 r. opracowało statut i skierowało wniosek do Sądu Wojewódzkiego w Zamościu o zarejestrowanie stowarzyszenia.

10 stycznia 1990 r. Automobilklub Biłgorajski wybrał swój zarząd, w skład którego weszły niżej wymienione osoby z powierzonymi im funkcjami: prezes – Jan Żabiński, wiceprezesi – Zbigniew Woźny, Zbigniew Kot, Jan Kanty, Janusz Tuzinek, skarbnik – Kacper Knap, sekretarz – Wiesław Krawczykowski, członkowie – Leszek Jagosiak, Janusz Borowiński, Maria Artecka, Eliza Łysikowska, Bolesław Babij, Jan Krzesiński, Izydor Waga, Józef Turczyniak, Andrzej Turczański, Ryszard Krawiec, Tadeusz Gronzio, Tadeusz Tujaka i inni.

W 1976 r. grupa entuzjastów sportu i turystyki motorowej powołała do życia Delegaturę Automobilklubu Zamojskiego w Biłgoraju na czele z Januszem Ostrowskim i Izydorem Wagą. W 1979 r. z niewiadomych przyczyn Delegatura zaprzestała swojej działalności. W lutym 1985 r. dochodzi do spotkania Jana Żabińskiego z prezesem Automobilklubu Zamojskiego Januszem Usidusem. Zapada decyzja o ponownym utworzeniu Delegatury Automobilklubu Zamojskiego. To był początek „lawiny” napływu entuzjastów sportów i turystyki motorowej. 1983 r. – 335; 1984 r. – 484; 1985 r. – 524; 1986 r. – 1 679 członków klubu!

Dzięki wybudowanemu w Biłgoraju torowi kartingowemu i wielkiemu zaangażowaniu biłgorajskich działaczy, mających olbrzymi potencjał organizacyjny, Biłgorajska Delegatura AZ miała pełne ręce roboty. Dominował oczywiście karting popularny wśród młodzieży, a przy nim rozwijały się inne dyscypliny motorowe jak rajdy samochodowe i motocyklowe, turystyka motorowa. Szczególną rolę odgrywało bezpieczeństwo ruchu drogowego: szkolenia w zakresie ratownictwa drogowego PZM.

W 1988 r. stan członkostwa w AZ zwiększył się do 2 667 członków (około 50% to młodzież). Na autodromie organizowane były liczne imprezy kartingowe. Powstała sekcja motorowa „Simson Enduro”. Biłgorajscy zawodnicy odnosili coraz większe sukcesy nie tylko w okręgu, ale i na szczeblu krajowym.

Rok 1989 i lata następne działalności stowarzyszenia zbiegły się z okresem transformacji ustrojowych w kraju – przemian politycznych i gospodarczych. Wobec zachodzących zmian trzeba było przystosować się do nowych warunków, a zwłaszcza pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową. Z tego właśnie powodu w dekadzie lat 90. XX wieku w klubie zmniejszać się będzie ilość członków i prowadzonych sekcji, gdyż zaprzestano uprawiania niektórych dyscyplin motorowych, ale jednocześnie pojawią się nowe. Póki co, Automobilklub Biłgorajski kierowany przez doświadczonych działaczy wchodzących w skład zarządu z prezesem Żabińskim, mimo obiektywnych trudności radził sobie bardzo dobrze.

- Reklama -

Przeprowadzono 8 Rejonowych Eliminacji Motorowego Pucharu Polski, Finał Motorowego Pucharu Polski, w lutym i marcu prowadzono szkolenia zawodników i sędziów, prowadzono szkolenia ratowników drogowych PZM.

W 1992 r. przed AB i władzami miasta Biłgoraj pojawiła się szansa zaistnienia na arenie międzynarodowej. Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) zaproponowała Polsce zorganizowanie w 1993 r. kartingowych mistrzostw świata i Europy. Zarząd Główny PZM propozycję przyjął. Akces organizacji tej imprezy zgłosiły kluby z Biłgoraja, Bydgoszczy i Poznania. Biłgorajski tor posiadał homologację międzynarodową, w opinii wielu krajowych działaczy był jednym z lepszych w Polsce. Niestety, było to za mało.

Lata 90. XX w. były dobre dla Klubu, który był organizatorem wielu imprez o zasięgu lokalnym, okręgowym, krajowym i międzynarodowym – dominowały zawody kartingowe. Natomiast początkowe lata XXI w. to powolne zaprzestawanie organizacji imprez kartingowych w Biłgoraju. Po wielu latach intensywnej eksploatacji toru nie dokonano jego remontu, co wiązało się z bezpieczeństwem zawodników. W końcu właściwa komisja ZG PZM biłgorajskiemu torowi nie przyznała homologacji. Szkoda! Przecież przez tyle lat sport kartingowy cieszył się na Ziemi Biłgorajskiej wielką popularnością, uprawiała go bardzo duża liczba zawodników, którzy wychowali się na tym sporcie, dostarczał im satysfakcji ze zdobywanych trofeów, a widzom wielu wrażeń sportowych. Tu trenowali i jeździli przyszli mistrzowie Formuły 1. Tu w 1996 r. startował Robert Kubica z Automobilklubu Kraków, i tu odnotował rekord toru w kategorii młodzik 1 (50 cm) – 0:50,226 sek. Ten sport i tor kartingowy przysparzał Biłgorajowi, jego włodarzom i Ziemi Biłgorajskiej wiele chwały i chluby w regionie, w kraju i poza jego granicami.

Na szczęście nie upadły inne dyscypliny sportów motoryzacyjnych. Działacze AB z powodzeniem realizowali zadania statutowe w zakresie: bezpieczeństwa ruchu drogowego, turystyki samochodowej i motocyklowej, sportów samochodowych i motocyklowych, a także pojazdów zabytkowych.

W 1998 r. Automobilklub Biłgorajski i Automobilklub Lubelski jako 2 z 4 klubów w kraju zostały wyróżnione dyplomem Zarządu Głównego PZM za najaktywniejsze działanie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży. Organizowane przez Automobilklub Biłgorajski Turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego były na wysokim poziomie. Na ogół organizowane one były na szczeblu miejskim i powiatowym, lecz w dowód uznania za dobrą organizację AB powierzano organizację tych turniejów na szczeblu strefowym (2002 r.), wojewódzkim (1987, 1989, 2004 r.) i krajowym (1995 r.).

Na wysokim poziomie prowadzono w Automobilklubie ratownictwo drogowe PZM. W początkowych latach istnienia Klubu było 401 ratowników drogowych, co stawiało nas w krajowej czołówce. Startujący w tej dyscyplinie przez wiele lat członkowie AB Mariusz Błaszczyk, Roman Redka, Jacek Soszka zdobywali tytuły wicemistrzów Polski i tytuł mistrza Polski. Prowadzono też regularnie szkolenia w zakresie doskonalenia techniki jazdy dla kierowców samochodów i motocykli pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego. Prowadzili je instruktorzy PZM, byli mistrzowie Polski w wyścigach motocyklowych. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W turystyce motorowej klubu głównym celem była promocja walorów regionu: historycznych, przyrodniczych, krajobrazowych, zabytków sztuki i architektury. Równorzędnym celem rajdów turystycznych było: bezpieczeństwo ruchu drogowego, zasady udzielania pomocy przedmedycznej, próby sprawności kierowania pojazdem. Wielokrotnie w tych imprezach brali udział turyści z innych klubów PZM z sąsiednich województw, z Tarnowa, Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Koszalina, Gdańska, Krakowa.

Kazimierz Szubiak

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.