Krystyna Deryło

- Reklama -

180 tys. zł dla nauczycieli

Jeśli nauczyciel o danym stopniu awansu zawodowego nie osiągnie w ciągu roku średniej wynagrodzenia, wówczas samorząd musi do danej kwoty dopłacić. W tym roku samorząd powiatu biłgorajskiego wypłacił nauczycielom w szkołach podległych powiatowi wyrównania na kwotę ponad 180 tys. zł.

Na podstawie art. 30a ustawy Karta nauczyciela organ prowadzący szkoły przeprowadza analizę wynagrodzeń nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń ustalonych dla nauczycieli w Karcie. Analizy dokonuje się w odniesieniu do poszczególnych stopni awansu zawodowego. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

- Reklama -

Jak wyjaśnia Jan Koman, kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, do 20 stycznia każdego roku samorządy muszą dokonać analizy wynagrodzeń na każdym stopniu awansu. – Samorządy prowadzące szkoły muszą rozliczać średnie wynagrodzenie na wszystkich stopniach awansu zawodowego. Rozliczamy i analizujemy – mówił podczas sesji Jan Koman. Podkreślił, że w minionym roku władze powiatu zainwestowały w uczniów. – Przeznaczyliśmy godziny na zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych. Dzięki temu wypłaciliśmy znacznie mniejszą kwotę niż w roku ubiegłym – dodał.

 Jeśli jest różnica między wynagrodzeniem osiąganym a średnim wynagrodzeniem dla danego stopnia, należy tę różnicę wypłacić w postaci dodatku uzupełniającego. W szkołach prowadzonych przez powiat występują tylko dwa stopnie awansu, w których nauczyciele nie osiągają średnich. U nauczycieli stażystów jest to niewielka kwota – 1 624  zł. Tu wypłata wynosiła po 87 zł. Natomiast u nauczycieli dyplomowanych była to kwota 166 452 zł. Łącznie do wynagrodzeń nauczycieli  dopłacono ponad 180 tys. zł. W minionym roku była to kwota ponad 413 tys. zł.

Kwoty zostały odpowiednio podzielone pomiędzy szkoły i placówki, i wypłacone nauczycielom w terminie wynikającym z ustawy. Kwota, jaką otrzymał dany nauczyciel, zależała od stopnia jego awansu zawodowego oraz wymiaru czasu pracy. Organ prowadzący sumuje wszystkich nauczycieli, następnie dzieli na stopnie awansu zawodowego. Przydzielenie kwoty zależy również od wymiaru zatrudnienia. Nauczyciel zatrudniony na pełen etat otrzymał pełny dodatek, jeśli będzie to wymiar mniejszy, dodatek również będzie niższy.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.