- Reklama -

17 milionów na drogi dla powiatu biłgorajskiego

25 kwietnia br. w biurze poseł na Sejm RP Agaty Borowiec odbyło się drugie już spotkanie samorządowców powiatu biłgorajskiego z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Pierwsze miało miejsce 21 marca br. Wówczas odbyła się konferencja, podczas której poseł Agata Borowiec zaprezentowała raport z potrzeb infrastrukturalnych naszego powiatu. W odpowiedzi dyrektor generalny Lasów Państwowych dr inż. Konrad Tomaszewski powiedział, że powiat biłgorajski został wybrany do przeprowadzenia pilotażowego programu współpracy leśno-samorządowej. Po konferencji nastąpiła wizytacja wybranych dróg.

W poniedziałek, 25 kwietnia, do biura posłanki Agaty Borowiec z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przybyli Krzysztof Janeczek, zastępca dyrektora generalnego ds. ekonomicznych oraz Piotr Młynarczyk, naczelnik Wydziału Infrastruktury. Na spotkaniu obecni byli również samorządowcy: wójt gm. Aleksandrów Józef Biały, zastępca wójta gm. Potok Górny Wanda Żychowska, wójt gm. Turobin Eugeniusz Krukowski, wójt gm. Łukowa Stanisław Kozyra, wójt gm. Goraj Antoni Łukasik, sekretarz gm. Frampol Józef Rudy, wójt gm. Tereszpol Jacek Pawluk, wójt gm. Biszcza Zbigniew Pyczko, wójt gm. Księżpol Lech Rębacz, wójt gm. Biłgoraj Wiesław Różyński, burmistrz Biłgoraja Janusz Rosłan, burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż, zastępca burmistrza Józefowa Ireneusz Wilczyński, sekretarz gminy Obsza Grzegorz Wróbel, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Maria Góralska oraz radni Rady Powiatu Biłgorajskiego: Henryk Paska, Krzysztof Iwaniec, Józef Borowiec.

Powodem spotkania był pilotażowy program, który ruszy już w tym roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dyrektor generalny Lasów Państwowych już na ten rok zabezpieczył w budżecie ponad 17 milionów złotych na inwestycje w powiecie biłgorajskim. Najprawdopodobniej w tym roku rozpoczną się już pierwsze prace przygotowawczo-modernizacyjne w ramach tego programu.

Poseł Agata Borowiec podkreśliła, że z Lasami Państwowymi udało się nawiązać bardzo dobrą współpracę. A jej owocem jest program samorządowo-leśny. Tylko w tym roku Lasy Państwowe chcą wydać na inwestycje drogowe w powiecie ponad 17 mln zł. – Należy przede wszystkim docenić wolę Lasów Państwowych w partycypowaniu w kosztach modernizacji infrastruktury powiatu biłgorajskiego. Nasz powiat został wybrany spośród innych w naszym kraju do przeprowadzenia pilotażowego programu współpracy leśno-samorządowej mówi poseł na Sejm RP Agata Borowiec. Zaznacza, że intencją dofinansowania naszego powiatu jest nie tylko poprawa dróg samorządowych, ale również odtworzenie infrastruktury turystycznej, historycznej, rekreacyjnej, wypoczynkowej i edukacyjnej. Bez wątpienia więc program współpracy leśno-samorządowej jest ogromnym sukcesem naszego powiatu – dodaje poseł. Agata Borowiec podkreśliła, że w sierpniu tego roku rozpocznie się nabór wniosków na kolejne drogi.

Piotr Młynarczyk, naczelnik Wydziału Infrastruktury, przedstawił listę dróg, które zostały wybrane do realizacji. Są to:

– droga gminna Edwardów – Biłgoraj, kwota dofinansowania 1,5 mln zł;

– droga powiatowa Smólsko – Biłgoraj, kwota dofinansowania 2 mln zł;

– droga powiatowa Gózd Lipiński – Potok Górny, na kwotę 1 mln 200 tys. zł;

– budowa drogi gminnej i leśnej Lipiny Górne – Stoczek, kwota dofinansowania 150 tys. zł;

– droga powiatowa Aleksandrów – Szostaki, kwota dofinansowania 3 mln 700 tys. zł;

- Reklama -

– przebudowa drogi Gościniec Fryszarkowski, kwota dofinansowania 1 mln 200 tys. zł;

– budowa ul. Nowej w Józefowie, kwota dofinansowania 850 tys. zł;

– utwardzenie odcinków drogi Stare Króle, kwota dofinansowania 1 mln zł;

– przebudowa drogi Sałatyn, kwota dofinansowania 385 tys. zł;

– przebudowa drogi leśnej Bukownica – Margole, kwota dofinansowania 4 mln 900 tys. zł;

– przebudowa drogi leśnej Bukonica Mała – Wolaniny, kwota dofinansowania 700 tys. zł.

Środki pieniężne będą do dyspozycji już w maju.

Poseł Agata Borowiec zaznaczyła, że niezwykle ważne są inicjatywy społeczne.  Podziękowała mieszkance gm. Biłgoraj Mariannie Minkiewicz za społeczne zaangażowanie się w pozyskanie środków na budowę dróg na terenie gm. Biłgoraj. Marianna Minkiewicz osobiście odwiedziła wszystkich  mieszkańców Smólska Małego, Smólska Dużego, Edwardowa, Brodziaków. W petycji skierowanej do Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych oraz poseł Agaty Borowiec Marianna Minkiewicz zebrała ponad 300 podpisów. Piotr Młynarczyk zaznaczył, że podpisy od mieszkańców gminy Biłgoraj są u niego na biurku. – Pani poseł Agata Borowiec jest bardzo aktywna i zabiega o nas, troszczy się o nas. Jesteśmy jej za to ogromnie wdzięczni – mówiła podczas poniedziałkowego spotkania Marianna Minkiewicz, podkreślając, że o budowę tych dróg zabiegała od wielu lat. W tym roku skierowała do posłów z Zamojszczyzny pismo z prośbą o podjęcie działań w kierunku ich remontu i budowy. Jak twierdzi, żaden z nich nawet nie odpisał. Jedyne wsparcie otrzymała od poseł Agaty Borowiec, która zorganizowała dwa spotkania. – Nie było polityki i obietnic bez pokrycia, lecz konkretne działania. Nie było w historii Ziemi Biłgorajskiej takiego posła, który jest bardzo młody i któremu w ciągu kilku miesięcy udałoby się pozyskać ponad 17 mln zł dla naszej Małej Ojczyzny. Wierzę, że jeśli inni nie będą jej przeszkadzać, to w niedługim czasie dowiemy się o następnych milionach na inwestycje na terenie naszego powiatu – mówi.

Poseł Borowiec mówiła, że niezwykle ważna jest współpraca ponad podziałami. – Wszystko na rzecz rozwoju naszego społeczeństwa i regionu. To wszystko do tego prowadzi, a my jesteśmy po to, aby wspierać nasz region – dodała. Zaznaczyła, że jest otwarta na wszelkie pomysły, które mogą pomóc naszemu regionowi. Podkreśliła, że mieszkańcy powiatu biłgorajskiego są wdzięczni Lasom Państwowym za partycypowanie w kosztach infrastrukturalnych w naszym powiecie. 

Za zaangażowanie się poseł Agacie Borowiec dziękowali samorządowcy. Wójt gm. Tereszpol Jacek Pawluk dziękował za fundusze przeznaczone na drogi. – Jestem ogromnie wdzięczny – mówił. Henryk Paska, radny Rady Powiatu, w imieniu własnym i mieszkańców dziękował poseł Borowiec za zaangażowanie się w projekt. Dziękował również dyrektorowi Lasów Państwowych Konradowi Tomaszewskiemu za przeznaczenie środków na powiat biłgorajski. – Dziękujemy, że powiat biłgorajski jest dostrzeżony w Warszawie – powiedział. Burmistrz Janusz Rosłan podziękował poseł Agacie Borowiec za zaangażowanie i profesjonalizm. – Pani poseł pofatygowała się do wszystkich wójtów i burmistrzów, rozmawiała ze wszystkimi. Nasze projekty zostały przekazane dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych i dzisiaj mamy owoce pani starań. Serdecznie dziękujemy i prosimy o dalszą równie dobrą współpracą – mówił.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.