- Reklama -

10. rocznica nadania imienia Papieża Jana Pawła II ZSPiG w Dereźni (FOTO)

 Od tamtego wydarzenia minęło 10 lat. 20 października br. społeczność Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni świętowała rocznicę otrzymania imienia. Mottem uroczystości, która rozpoczęła się Mszą świętą, były słowa św. Jana Pawła II: „Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! (…) Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania.”

Zgromadziliśmy się na Eucharystii, by podziękować Tobie, Dobry Boże, za łaski otrzymane w ciągu ostatnich 10 lat od nadania imienia Papieża Polaka naszej szkole. W szczególny sposób chcemy podziękować za Twoją miłość, której doświadczamy. Możemy poznawać ciebie na lekcjach religii, kształtować swoją osobowość i stawać się lepszymi – mówili uczniowie szkoły, podkreślając, że Eucharystia jest źródłem miłości i siły, i prosili księdza kapelana Zamojsko-Lubaczowskiej Rodziny Szkół im. Papieża Jana Pawła II oraz wszystkich obecnych kapłanów o sprawowanie Mszy św.: – Prosimy o błogosławieństwo i opiekę na dalsze lata dla nas, naszych rodziców, wychowawców i wszystkich pracowników szkoły.

Ks. kapelan przychylił się do tej prośby z wielką radością. – Znajdujemy się w szczególnym czasie. Przeżywaliśmy Dzień Papieski, a w ostatnią niedzielę wspominaliśmy rocznicę jakże radosną, która zelektryzowała serca wszystkich Polaków przed laty, kiedy usłyszeliśmy 16 października o wieczornej porze tę radosną wiadomość, że następcą świętego Piotra jest kardynał Wojtyła, człowiek z naszego polskiego narodu – mówił kapelan ks. dr prał. Wiesław Galant. Podkreślał, że 22 października Kościół wspomina świętego Jana Pawła II i za jego przyczyną modli się o potrzebne dary dla całego Kościoła i dla wiernych. Zaznaczał, że szczególnie bliski jest Jan Paweł II tym środowiskom szkolnym, którym on patronuje. – Chcemy w tej Eucharystii dziękować dobremu Bogu za tamtą decyzję sprzed 10 laty, decyzję rodziców nauczycieli, całego środowiska w Dereźni, które dla miejscowej szkoły obrało patronat św. Jana Pawła II. To była radosna chwila nadanie tej szkole imienia Wielkiego Polaka Papieża Jana Pawła II. A dzisiaj możemy z wdzięcznością przebiec myślą ostatnią dekadę, 10 lat to spory odcinek czasu – mówił. Podkreślał, że jest to piękny rozdział historii, za który trzeba podziękować, historii, która zapisała się w duszach, sercach, umysłach dzieci, które w tej szkole się uczyły i teraz uczą. – Chcemy dziękować Panu Bogu za świętego Jana Pawła II, patrona tej szkoły, chcemy dziękować za wszelkie dobro, jakie dokonało się za jego przyczyną w tym środowisku. Chcemy dziękować za ten żywy pomnik św. Jana Pawła II, jaki przez jego nauczanie w tej szkole i szkołach papieskich realizuje się w życiu i postawie poszczególnych osób. Niech dobry Bóg przyjmie nasze dziękczynienie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, niech nam udziela potrzebnych darów i łask przez to źródło, jakim jest Eucharystia, którą teraz sprawujemy, źródło łask, byśmy mogli z tego źródła jak najobficiej zaczerpnąć dzisiaj – odpowiedział ks. Galant na prośbę społeczności szkoły i miejscowości. Mszę św. razem z kapelanem Wiesławem Galantem celebrowali ks. kan. Witold Batycki i ks. Paweł Zawada. Obecny był też ks. Sławomir Zawada i diakon Adam Blicharz. – Nadanie imienia nam ludziom wierzącym kojarzy się niemalże natychmiast z sakramentem chrztu świętego. A przecież w tym roku przeżywamy niezwykłą rocznicę, właśnie z tym sakramentem związaną – mówiąc kazanie ks. kapelan nawiązał do obchodzonej w tym roku 1050. rocznicy Chrztu Polski. – Właśnie w ten nasz narodowy jubileusz wpisuje się może bardziej skromny, ale ważny w wymiarze życia jednego ludzkiego pokolenia jubileusz 10-lecia nadania imienia tej szkole, imienia Wielkiego Polaka, pierwszego Polaka na Tronie Piotrowym, Jana Pawła II – mówił ks. Galant. Tłumaczył, że rocznice świętuje się po to, żeby pamiętać, zapisać w kronikach, pamiętnikach. – To dzisiejsze wydarzenie jest takim ważnym wpisem, aby nie zapomnieć tego, co dokonało się przed dziesięciu laty i tego, co w ciągu 10 lat w tej szkole, w tym środowisku za sprawą św. Jana Pawła II mogło się dokonać – objaśniał. Kapłan gratulował wyboru patrona i ukazywał go jako wzór do naśladowania. – Wybór Jana Pawła II na patrona szkoły to wspaniały dar dla szkoły, bo Jan Paweł II całym swoim pontyfikatem 28-letnim nie tylko ukazywał nam dobroć miłosiernego Ojca, ale także starał się być ojcem i ten wzór ojcostwa swoim posługiwaniem nam ukazywał – mówił. – Choć zakończyło się ziemskie posługiwanie Jana Pawła II, to jednak on wciąż trwa niczym jakiś żywy pomnik w takich szkołach jak ta wasza, gdzie pielęgnowana jest pamięć o nim, gdzie jest rozważane jego nauczanie – podkreślał. Przywołał słowa św. Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” i zachęcał dzieci, młodzież i dorosłych do pracy nad sobą, do nauki, a przede wszystkim do poznawania Boga jako najlepszego Ojca, na którym wzorował się św. Patron szkoły. – Ten w życiu coś osiąga, kto potrafi stawiać sobie wymagania. (…) Niech św. Jan Paweł II wyprasza nam wszystkim potrzebne łaski i dary, abyśmy zawsze umieli stawiać sobie wymagania – dodał kapłan na zakończenie. – Życzę temu środowisku szkolnemu potrzebnych darów i łask, przede wszystkim byśmy zawsze wiedzieli, gdzie szukać prawdy – prawdę znajdziemy w Bogu – i siły do miłowania Boga, siebie samych, bo kto siebie kocha, stawia sobie wymagania, i miłowania innych ludzi – życzył ks. kapelan na zakończenie Eucharystii, prosząc św. Jana Pawła II: „Niech on wyprasza obfitość błogosławieństwa na teraz, na przyszłe lata, dla tej szkoły, dla uczniów, dla jej absolwentów, dla całego środowiska i wspólnoty parafialnej”.

- Reklama -

Ks. Galant poświęcił przedstawiający św. Jana Pawła II obraz, który został ufundowany przez nauczycieli i pracowników szkoły. Po Mszy św. dyrektor szkoły Zofia Bielak dokonała oceny i podsumowania pracy z Patronem. – Minęło 10 lat. Nauczanie papieskie, jego myśli i przesłania są dla nas drogowskazem. Zgodnie z zasadą „słowa uczą, ale przykłady pociągają”, staramy się wychowywać powierzone nam dzieci i młodzież w duchu humanistycznego systemu wartości opartego na chrześcijańskich podstawach – mówiła dyrektor Zofia Bielak. Prezentacja multimedialna pokazywała różne obszary pracy dydaktyczno-wychowawczej. W ciągu 10 lat wiele było wspólnych osiągnięć i sukcesów uczniów i nauczycieli. Z dumą i radością dyrektor szkoły zapraszała do zapoznania się z osiągnięciami wychowanków i nauczycieli, i efektami pracy w postaci dyplomów i pucharów oraz Galerii św. Jana Pawła II, gdzie zgromadzone są pamiątki, bogaty księgozbiór dzieł i wydawnictw o nim zakupionych i podarowanych przez mieszkańców Dereźni, rodziców, gości i przyjaciół szkoły. – Jesteśmy wezwani do pielęgnowania tego wszystkiego, co nam zostawił, do dawania świadectwa, do przybliżania innym jego myśli, do najpiękniejszego naśladownictwa poprzez wsłuchanie w drugiego człowieka, pochylenie nad najsłabszymi, przebaczenie natychmiast, każdemu i zawsze. Tak, jak on mówił, że miłość, wolność, wiara są nam dane i zadane, tak powinniśmy powiedzieć o nim: Jan Paweł II jest nam przez Boga dany i zadany. I nic innego nie pozostaje, jak tylko przywołać słowa naszego hymnu: „Wspieraj, Ojcze wszystkie nasze działania i od złego z Matką Bożą osłaniaj” – podsumowała dyrektor Zofia Bielak.

Dzieci i młodzież Zespołu Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II zaprezentowały utwór Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera”, medytację o miłości i małżeństwie. Młodzi artyści wspaniale przedstawili wartości moralne i duchowe, które powinny towarzyszyć człowiekowi w jego dorastaniu do świętego małżeństwa, wzbogacając treść sztuki tańcami i piosenkami.

Z gratulacjami i życzeniami na jubileusz przybyło wielu gości, a wśród nich poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół. W imieniu poseł Agaty Borowiec wystąpiła asystentka Barbara Borek-Łuszczak, a w imieniu posła Piotra Olszówki Łukasz Potocki. Wyboru Patrona i osiągnięć gratulowali m.in. Jarosław Lipiec, etatowy członek Zarządu Powiatu, wójt gminy Biłgoraj Wiesław Różyński i jego zastępca Wojciech Dziduch, kierownik Referatu do Spraw Oświaty Iga Wolanin, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju Marian Kurzyna, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Babicach Anna Wiatrowska, pracownik Placówki Wsparcia Dziennego „Skrzydła” z Filiami w Gromadzie i Woli Dereźniańskiej Marta Kimak, dyrektorzy szkół z gminy Biłgoraj, emerytowani i byli nauczyciele szkoły w Dereźni. Serdeczne słowa popłynęły też od Zamojsko-Lubaczowskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W jej imieniu wystąpiła dyrektor Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie Marzanna Bednarczuk, która także przekazała pozdrowienia i życzenia od abpa Wacława Depo z Częstochowy. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.