- Reklama -

„Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem”

W Muzeum Ziemi Biłgorajskiej można oglądać nową wystawę "Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem”. Wystawa pochodzi ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim.

Jak piszą organizatorzy wystawy:

Głównym organizatorem było Muzeum Regionalne, które na ten cel pozyskało fundusze ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach PO „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Wspieranie działań muzealnych”. W organizację wystawy zaangażowały się także: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Instytut Archeologii UR w Rzeszowie, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) an der Universität Leipzig oraz Miasto Tyszowce. Wsparcia finansowego udzielił także Marszałek Województwa Lubelskiego, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn oraz Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w Rzeszowie.

Autorami scenariusza są: mgr Jolanta Bagińska (Muzeum Regionalne w Tomaszowie), mgr Marcin Piotrowski (Instytut Archeologii UMCS w Lublinie) i dr Marcin Wołoszyn (Instytut Archeologii UR).

Jako podstawę scenariusza przyjęto założenie, że wczesnośredniowieczne grodzisko w Czermnie gm. Tyszowce można identyfikować z ruskim grodem Czerwień znanym ze źródeł historycznych. W takim archeologiczno-historycznym ujęciu na przykładzie grodziska w Czermnie przedstawiono problematykę pogranicza polsko-ruskiego we wczesnym średniowieczu. Stąd tytuł „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem”. Założenie to udokumentowane zostało zabytkami o proweniencji zarówno wschodniej (bizantyńsko-ruskiej) jak i zachodniej (łacińskiej).

Motywem przewodnim narracji było ukazanie widzom różnych aspektów funkcjonowania wczesnośredniowiecznego grodu: jako ośrodka władzy książęcej, centrum obronnego, religijnego, ośrodka handlowego i rzemieślniczego. Przedstawiono także życie codzienne mieszkańców grodu. Według tego schematu uporządkowane zostały prezentowane na wystawie zabytki pochodzące z badań wykopaliskowych w Czermnie oraz towarzyszące im teksty na planszach ilustrowanych fotografiami zabytków, rekonstrukcjami rysunkowymi oraz mapami. Wśród prezentowanych zabytków wyróżniają się ołowiane bulle książąt i dostojników ruskich dotychczas niezwykle rzadko spotykane na ziemiach polskich, bogata kolekcja plomb „celnych” typu drohiczyńskiego zdobionych m. in. znakami Rurykowiczów, militaria o pochodzeniu zarówno wschodnim (koczowniczym) jak i zachodnim oraz unikalny zbiór dewocjonaliów, w tym enkolpionów – krzyży relikwiarzy. Przede wszystkim jednak uwagę widza przyciągają bezcenne skarby srebrnej biżuterii kobiecej odkryte na grodzisku. Te arcydzieła sztuki zdobniczej są świadectwem niezwykłych umiejętności ruskich złotników obficie czerpiących z doświadczeń rzemiosła bizantyńskiego.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.