- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

„Człowiek i przyroda – Roztocze”

31 lipca 2017 roku, o godzinie 11.00, w pierwszą rocznicę wprowadzenia relikwii św. Jana Gwalberta – patrona leśników – w Kościele „na wodzie” w Zwierzyńcu pw. Jana Nepomucena odprawiona zostanie Msza św. w intencji leśników. Następnie w sali konferencyjnej Roztoczańskiego Centrum Naukowo-Edukacyjnego Roztoczańskiego Parku Narodowego odbędzie się część plenarna konferencji „Człowiek i przyroda – Roztocze”. Organizatorem konferencji „Człowiek i przyroda – Roztocze” jest Minister Środowiska i Roztoczański Park Narodowy, instytucjami współuczestniczącymi Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” oraz Polski Związek Łowiecki.

Program konferencji jest następujący:

13.00 – Otwarcie konferencji – Zrozumieć człowieka i przyrodę – prof. dr hab. Jan Szyszko, Minister Środowiska RP

13.30 – O istotnej różny pomiędzy ekologami jako miłośnikami i stróżami przyrody a ekologistami jako ideologami niszczącymi przyrodę – ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz

13.50 – Ochrona przyrody w lasach Lubelszczyzny – mgr inż. Jerzy Sądel, Dyrektor RDLP Lublin

- Reklama -

14.10 – Roztoczański Park Narodowy rdzeniem systemu ochrony przyrody Roztocza – mgr inż. Andrzej Tittenbrun, Dyrektor RPN w Zwierzyńcu

14.30 – Dyskusja i podsumowanie konferencji

Celem Konferencji jest promocja zrównoważonych relacji pomiędzy człowiekiem i przyrodą na Roztoczu. Roztocze położone w południowo-wschodniej Polsce to pasmo niewysokich, wapiennych wzgórz ciągnące się od Kraśnika w Polsce do Lwowa na Ukrainie. Na jego terenie występuje wiele cennych, rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów, które tworzą wiele cennych zbiorowisk roślinnych. Roztocze, jako obszar o wyjątkowych walorach przyrodniczych, dzięki rozbudowanemu systemowi obszarów chronionych jest przykładem harmonii pomiędzy człowiekiem a biosferą. Roztocze chronione jest wszystkimi krajowymi formami ochrony przyrody, jak też w większości objęte jest Europejską siecią obszarów chronionych NATURA 2000. Działalność człowieka na Roztoczu, w przeszłości jak i obecnie, nie narusza dziedzictwa przyrodniczego regionu. Region Roztocza jest słabo rozwinięty, przeważają obszary rolnicze i leśne, które stwarzają możliwość rozwoju turystyki poznawczej, bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych. Popularyzacja różnorodności przyrodniczej Roztocza, budowanie marki Roztocza jako regionu upatrującego szansy na swój rozwój zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest celem planowanej konferencji „Człowiek i przyroda – Roztocze”. Roztoczański Park Narodowy, był w przeszłości, jak i jest obecnie inicjatorem wielu działań ukierunkowanych na rozwój całego regionu Roztocza. Znajduje to potwierdzenie w prezentacji wystaw, opracowywaniu wydawnictw, prowadzeniu działań edukacyjnych, organizacji konkursów, rajdów poświęconych całemu Roztoczu.

Patronatem Medialnym konferencję objęły: TVP 3 Lublin, Nasz Dziennik, Głos Lasu, Radio Lublin S.A., Katolickie Radio Zamość, Nowa Gazeta Biłgorajska.

Gośćmi konferencji będą przedstawiciele Sejmu i Senatu RP z terenu Lubelszczyzny, władze instytucji współuczestniczących w konferencji, władze państwowe wojewódzkie i samorządowe wojewódzkie, powiatowe i gminne, duchowieństwo Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, przedstawiciele parków narodowych oraz rady naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego, instytucji, uczelni wyższych, szkół, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych współpracujących z Roztoczańskim Parkiem Narodowym oraz mediów.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.