- Reklama -

Łączyć czy wygaszać?

Mowa o gimnazjach i szkołach podstawowych na terenie miasta Biłgoraj. Dyrektorzy szkół podstawowych chcą, aby nie włączać do nich gimnazjów. Społeczność gimnazjum nie chce być natomiast wygaszana. Twierdzi, że lepszym rozwiązaniem byłoby włączenie do podstawówek.

21 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miasta. Po raz kolejny władze miasta, radni, dyrektorzy szkół i nauczyciele rozmawiali o tym, w jaki sposób przystosować sieć szkół do zbliżającej się wielkimi krokami reformy oświaty.

Przewodniczący Komisji Oświaty Mirosław Tujak przypomniał, że 14 lutego dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów spotkali się z pracownikami referatu oświaty Urzędu Miasta Biłgoraj. Podczas spotkania analizowano projekty arkuszy organizacji pracy szkół na trzy najbliższe lata (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). Dyrektorzy przedstawili szczegółowe projekty organizacji pracy swoich szkół w kolejnych trzech latach szkolnych. Obecni na spotkaniu dyrektorzy zobowiązali się do zatrudnienia w pierwszej kolejności obecnie pracujących nauczycieli szkół podległych samorządowi miasta Biłgoraj. Z wstępnej analizy przedstawionych projektów pracy szkół wynika, że w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019 zatrudnienie znajdą nauczyciele obecnie pracujący w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta. Będzie to jednak wiązało się z koniecznością odchodzenia osób, które nabyły prawo do emerytury oraz osiągnięciem zakładanego poziomu rekrutacji dzieci i uczniów do grup „O” i klas pierwszych. Przewodniczący Tujak mówił, że większość była przekonana, iż nastąpiło porozumienie i dalszej dyskusji na ten temat nie będzie. Tak się jednak nie stało i Komisja Oświaty po raz kolejny zajęła się temat przyszłości biłgorajskich szkół.

- Reklama -

Na początku dyskusji radny Jan Tochman zgłosił dwa wnioski formalne, aby punkt dotyczący oświaty znalazł się w porządku jutrzejszej sesji Rady Miasta. Proponował on, aby połączono Szkołę Podstawową nr 1 z Gimnazjum nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 5 z Gimnazjum nr 2. Argumentował, że wszyscy radni powinni mieć prawo wypowiedzenia się w tej kwestii. Komisja głosowała nad przedstawionym projektem. „Za” przedłożeniem burmistrzowi projektu uchwały głosowało dwóch radnych członków Komisji Oświaty. Tyle samo wstrzymało się. Na jutrzejszej sesji to radni zdecydują, czy znajdzie się w porządku obrad.

Podczas spotkania wiceburmistrz Michał Dec przytoczył stanowiska Rad Pedagogicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Była również długa i burzliwa dyskusja dotycząca oświaty. Zapewniano, że w pierwszych dwóch latach nie powinno zabraknąć godzin dla nauczycieli. Prawdopodobnie będą jednak musieli zmienić miejsce pracy.

Kolejna „dawka” dyskusji już jutro podczas sesji Rady Miasta

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.